SOA (serviceorienteret arkitektur)
Theilgaard Mortensen a/s kan hjælpe med at opbygge og udvide SOA, så I kan:
  • opnå øget synlighed af informationer på tværs af organisationen
  • imødegå behov fra forretningen
  • optimere forretningsprocesser

Med SOA indføres en platform og metode til omkostningseffektivt og fleksibelt at udnytte eksisterende IT-investeringer. Det sikrer f.eks., at brugere i mindre grad skal logge på flere forskellige systemer og manuelt søge og samle relevante data. Derimod leveres data i ét program og med ét login, så det passer til brugerens arbejdsgang.
  • SOA-metoden er et sæt regler, som sikrer et gradvist skift fra silotænkning til i stedet at se på tværs af processer og systemer og genbruge funktioner. Det er samtidig en ledelsesmulighed for at knytte en relation mellem specifikke forretningsprocesser og de tilhørende IT-omkostninger.
  • SOA-platformens standardfunktionalitet stiller data og funktionalitet sikkert til rådighed gennem en standardgrænseflade.

I praksis ser vi, at et godt SOA-projekt kendetegnes ved:
  • at der er et kortsigtet perspektiv på værdiskabelse, ved at der prioriteres én arbejdsproces, som giver hurtig, synlig succes ved brug af SOA, og samtidig, at der er realistiske forventninger til, at investering i SOA-platformen har et længere tidsperspektiv.
  • at der med fast reference til det langsigtede perspektiv gennemføres små iterative projekter på 4 til 6 uger, som hver for sig giver værdi og succes hos brugerne.
  • de almindelige dyder som realistisk målsætning og løbende forventningsafstemning med relevante medarbejdere i forretning, IT og ledelse er en helt kritisk forudsætning for succes.
  • Afklaring af afhængigheder til beslutningsmønstre og procedurer for indkøb/ændring af IT-systemer og drift af IT-systemer.

Vi kan hjælpe med en struktureret proces samt udviking af Basis-implementering af SOA eller udvide eksisterende SOA. Vi har erfaringer med IBM platformen, som vi foretrækker, alternativt open source.

For yderligere oplysninger kontakt Michael Mortensen eller Kim Theilgaard på tlf. 3344 8555 eller send os en mail.