Product Information Management

Product Information management (PIM) fungerer som en central platform for håndtering og styring af produktdata på alle sprog og omfatter dataintegration, vedligeholdelse og eksport og workflow management.

I dag skal virksomheder, som opererer online, kunne udbyde stadig bredere sortimenter på internettet. Samtidig forventer kunderne i højere og højere grad individuelle og detaljerede produktinformationer, når de handler på internettet. Det er udfordringer som kræver at virksomheden kan styre produktdata for alle kommunikationskanaler og på alle sprog fra en central datakilde.

Det at sælge via flere kanaler samtidig får stadig større betydning - uanset om det drejer sig om B2C- eller B2B-fokuserede virksomheder.

Med en central PIM platform kan virksomheder, som driver handel via nettet, effektivisere samarbejdet mellem produktansvarlige i virksomheden, leverandører og kunder og på den måde reducere omkostningerne. Samtidig bliver behandlingstiderne nedbragt via en optimering af importerede data og sikrer dermed maksimal gennemsigtighed i sammenligninger af produkter og priser, hvilket desuden nedbringer antallet af ordrer med fejl.

Yderligere gør systemet det muligt at placere produkter langt hurtigere på virksomhedens e-handels platform og skaber forstærkede kunderelationer på grund af den detaljerede og målrettede produktinformation.

Vi har valgt Heiler som vores softwarepartner på PIM. Heilers løsning er rangeret i Gartner Magic Quadrant top-10.

Heiler benyttes i over 300 virksomheder verden over, heriblandt Daimler, Coca Cola og Hagemeyer-koncernen.

For yderligere oplysninger kontakt Kim Theilgaard på tlf. 3344 8555 eller send os en mail.