TM Sund

TM Sund

TM Sund er et elektronisk journalsystem specifikt udarbejdet til brug i den kommunale sundhedspleje i Danmark. Den elektroniske børnejournal er udarbejdet efter Grundstrukturerne for elektroniske patientjournaler (G-Epj), som er Sundhedsstyrelsens standard til alle elektroniske patientjournaler.

Ved at benytte den samme grundstruktur som anbefales af Sundhedsstyrelsen, er der størst sandsynlighed for, at systemet også i fremtiden vil kunne kommunikere med andre elektroniske patientsystemer.

Der er udarbejdet en beskrivelse af TM Sund for kommende brugere. Den kan du hente her.

For yderligere oplysninger kontakt Annedorte Hybel på tlf. 3344 8555 eller send os en mail.