TM Tandpleje

TM Tandpleje håndterer journalføring og alle patientrettede administrative opgaver i tandplejen. Systemet er udviklet i et samarbejde mellem den kommunale tandpleje i en række kommuner og TM Care, og det benyttes allerede til at servicere godt 45% af Danmarks børn og unge fordelt på 31 kommuner.

TM Tandpleje er en ægte elektronisk patientjournal, hvor alle ydelser og observationer er systematiseret på tværs af arbejdsområder og visningsmåder såsom kontinuation, skemaer og tandkort. Dette giver brugeren af systemet omfattende udtræksmuligheder, og muligheder for en lang række tværgående statistiske oversigter. Systemet er strukturelt opbygget over Sundhedsstyrelsens G-EPJ standard og benytter standardiseret kodning af observationer og behandlinger i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens SKS-koder.

Med den elektroniske journal bliver såvel gennemførte, som planlagte opgaver overskueliggjorte, og for behandleren giver tandkortet øjeblikkeligt overblik over de hidtil gennemførte ydelser. TM Tandpleje indeholder et avanceret bookingmodul, der giver overblik i valgfri form over alle planlagte og gennemførte kontakter med patienterne.

TM Tandplejes stamdatamodul opsamler alle hændelser på de patienter, tandplejen har ansvar for, og gør det nemt at følge op på fx flytninger. Fritvalgsmodulet sørger for sikker og nem administration af behandlinger, som udføres uden for tandplejen. TM Tandpleje har i standardversionen følgende hovedfunktioner:

  • Stamdata med hændelser
  • Integration til personregister, skolesystemer mm.
  • Integration til digitale røntgensystemer
  • Im-/eksport af patientdata
  • Statistik
  • Struktureret journal
  • Aut. rapportering til SCOR
  • Forløbsstyring til OR, Traume m.m.
  • Aftalebog
  • Regningsstyring/Fritvalg

TM Tandpleje udnytter internettets standarder og den nyeste teknologi. Klienten kører under Windows med og uden Citrix, og systemet kan generelt tilpasses den enkelte kommunes IT-politik.

Kontakt Annedorte Hybel for at høre mere om mulighederne i TM Tandpleje. Ønskes en demonstration af TM Tandpleje, kan dette arrangeres efter aftale.