Energi og miljøEnergiberegningssystem (Energy Calculation System)


Theilgaard Mortensen har i samarbejde med større industrielle brugere udviklet et unikt Energiberegningssystem.

Energiberegningssystemet benyttes i industrien til at indsamle og levere miljødata til:
 • Energiledelse
 • Afdeling og afgifts-afregning
 • Energibesparelsesprojekter
 • Udarbejdelse af miljøregnskab
 • Dokumentere energibesparelse og energihåndtering til revision

Funktioner:
 • Systemet kan samle alle forbrugsdata om energi og medier (vand, el, gasarter osv.) samt afgiftsniveau. Dette kan foregå manuelt eller automatisk fra en række datakilder. Vi har samarbejde med KeepFocus om automatisk levering af målerdata.
 • I systemet opbygges fleksibelt en beregningsmodel, som modsvarer de fysiske net med forbrugsmålere og tilhør til organisatoriske eller procesorienterede afregningsenheder. De oprettede målernet kan vises grafisk, og løbende ændres.
 • Administration af målere, pladser, organisation, fysiske lokationer i flere niveauer.
 • Beregningsmodellen kan tage hensyn til praktiske forhold som spild/korrektioner, målerudskiftning eller verifikation, beregnede fordelinger mellem afregningsenheder, forskellige aflæsningstidspunkter, tung/let afgift, energityper osv.
 • Beregnede data kan benyttes til fakturering (evt. automatisk fakturering og kontering i SAP) samt fleksibelt vise grafiske overblik og rapporter, som fx viser udvikling i forbrug eller forbrug opdelt på enhed eller proces.
 • Eksportere data til andre systemer, datawarehouse eller regneark.

For yderligere oplysninger kontakt Kim Theilgaard på tlf. 3344 8555 eller send os en mail.